Menu

Strona Główna Godziny Przyjęć Koronawirus Działania Ochronne Szczepienia COVID Szczepienia Grypa Personel Diagnostyka Kontakt Przydatne linki

Aktualności

Logo

Uwaga !!!

Od 17 października 2020roku powiat głogowski wszedł do strefy czerwonej zagrożenia koronawirusem SARS -Co2

Z tego powodu na terenie powiatu obowiązują zasady bezpieczeństwa z których najważniejsze to:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

(Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży)

PEŁNA INFORMACJA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ : www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

PUNKTY POBIERANIA WYMAZÓW W KIERUNKU OBECNOŚCI KORONAWIRUSA :

Obecnie w powiecie głogowskim czynne są dwa punkty pobrań wymazów :

  1. Parking przed przychodnią MCZ w Głogowie - ul. Sportowa 1
  2. Parking przed Izbą Przyjęć Szpitala Powiatowego w Głogowie - ul. Kościuszki 15

Koronawirus SARS-CoV-2

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się do wszystkich pacjentów z prośbą o szeroko rozumianą współpracę w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzenienia chorób wirusowych.

Z tego powodu od dnia 12.03.2020 zostają wprowadzone następujące zmiany w rejestracji pacjentów do przychodni :

  1. Pacjenci przyjmowani będą po uprzedniej rejestracji telefonicznej na ściśle określoną godzinę (PROSIMY PRZESTRZEGAĆ CZASU REJESTRACJI!!!).
  2. W razie możliwości, do momentu odwołania zagrożenia recepty na stale przyjmowane leki będą wypisywane po konsultacji telefonicznej.
  3. Wprowadzone zostają tzw teleporady. Wykonywane po zgłoszeniu w rejestracji przychodni.
  4. Teleporady wykonywane będą z numeru telefonicznego 883 263 381. Informujemy, iż numer ten służy wyłącznie do wykonywania przez lekarza teleporad i połączenia przychodzące nie będą odbierane.
  5. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, w przychodni oraz na stronie internetowej http://www.medica-peclaw.pl zamieszczamy podstawowe zasady dotyczące ograniczenia transmisji (rozprzestrzeniania) chorób zakaźnych.
  6. W razie możliwości prosimy o odłożenie wykonywania planowych/kontrolnych badań laboratoryjnych na okres po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

PROSIMY osoby z objawami ostrego zakażenia dróg oddechowych, spełniające kryteria Epidemiologiczne, tj. te, które w okresie ostatnich 14 dni przebywały w kraju gdzie występuje transmisja koronawirusa SARS CoV-2 lub miały bliski kontakt z osobą zakażoną o niezgłaszanie się bezpośrednio do przychodni lecz o zasięgnięcie najpierw porady telefonicznej - przychodnia NZOZ MEDICA tel.76 831 71 81

WAŻNE TELEFONY :